Mgr. Barbora Valková, DiS.

Master's thesis

Vliv auditivní zátěže na exekutivní funkce zjišťované pomocí programu NEUROP – 2

The Impact of Auditive Distractor on the Executive Functions Examined by NEUROP – 2
Abstract:
Tématem práce je vliv auditivní zátěže na exekutivní funkce ve zdravé populaci zjišťované neuropsychologickým programem Neurop – 2. V teoretické části vymezujeme pojem exekutivních funkcí, vybrané kognitivní funkce, které se vzájemně s exekutivními funkcemi ovlivňují. Pozornost je věnována i rozdílům mezi muži a ženami. V práci jsme věnovali prostor neuropsychologické diagnostice a rehabilitaci, které …more
Abstract:
The topic of this thesis is impact of the auditive distractor on executive functions in healty population examined by neuropsychological programme Neurop – 2. The executive functions and some of cognitive functions, which interact with them, are defined in the theoretical part. The space is dedicated also to the neuropsychological diagnostic and therapy, which are fundamental for the neuropsychology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.