Bc. Pavel CHOD

Master's thesis

Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací a její využití v elektrotechnologické diagnostice

Fourier Transform Infrared Spectrometry and its usage in the electrical technology diagnostics
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje otázce infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací. První část popisuje obecnou teorii infračervené spektrometrie, princip spektrometrů a samotného měření vzorků. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků pomocí této metody a následné dokázání, zda lze pouze pomocí FT-IR určit tepelné namáhání materiálu. V závěru je provedeno vyhodnocení výsledků …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of the Fourier transform infrared spectometry. The first part describes the basic theory of the infrered spectrometry, principle of the spectrometers and measuring of the samples. The practical part focuses on a practical measuring of the samples with using this method and try to demonstrate if is possible determine by FT-IR thermal stress of the material …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHOD, Pavel. Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací a její využití v elektrotechnologické diagnostice. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Theses on a related topic