Martin Steiner

Bakalářská práce

Vývoj tiskových agentur na území České republiky a Slovenska v letech 1989 - 2013

Development of News Agencies in the Czech Republic and Slovakia from 1989-2013
Anotace:
Cílem práce je zjistit hospodářsko-politické vlivy a příčiny odlišného vývoje tiskových agentur v České republice a na Slovensku po rozdělení Československa v roce 1993 až do současnosti. Práce analyzuje vývoj trhu agenturního zpravodajství, respektive tiskových agentur působících na území obou států v daném období, a to včetně okolností jejich vzniku či zániku, činnosti, vlastnické struktury, personálního …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the economic and political influences and causes of the different development of news agencies in the Czech and Slovak Republics since the split of Czechoslovakia in 1993. The thesis analyzes the development of the news agencies market; respectively news agencies operating in both countries in the given period, including the circumstances of their creation or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: Miroslav Ševčík
  • Oponent: Ivana Pečinková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61139