Theses 

Řízení spotřebitelských úvěrů v bankovní instituci – Petr Hřib

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Petr Hřib

Diplomová práce

Řízení spotřebitelských úvěrů v bankovní instituci

Consumer Lending Management in a Bank

Anotace: Cílem diplomové práce je „vyprofilovat“ klienta, který je pro bankovní instituci nejvíce rizikovou skupinou a poté navrhnout vhodné řešení jak se k této skupině chovat.Diplomovou práci rozdělím do 4 kapitol. V první se budu věnovat teorii, kde popíši, co jsou spotřebitelské úvěry, na co se používají a jaké jsou úskalí, pokud si někdo tento úvěr chce vzít.Druhá kapitola bude popisovat danou bankovní instituci a komunikaci s dlužníky. V třetí kapitole budu pomocí kontingenčních tabulek a Pearsonova koeficientu kontingence posuzovat závislost mezi jednotlivými proměnnými. Poslední kapitola bude věnována návrhům a doporučením, které budou vycházet z praktické části.

Abstract: The aim of this Dissertation is an assessment of a specific type of client that bears the highest level of inherent risk for banking industry and present suggestions of solutions regarding the proper communication towards this specific client group.The Dissertation is divided into four chapters. In the first part I will focus on the theory and fundamentals of consumer loans, their structure, range of their application and the requirements the consumers are involved in order to obtaining the loan. The second chapter depicts the particular financial institution and its communication channels with the debtors. Using pivot tables and the Pearson’s coefficient I will critically evaluate the correlation among the specific variables. Based on the comprehensive examples previously identified the last chapter is dedicated to the proposals and recommendations for potential solutions.

Keywords: závislost, dlužník, spotřebitelský úvěr, hotovost, prevence, dependence, debtor, consumer lending, cash, prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Viktorie Janečková
  • Oponent: Jaroslav Dvořáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz