Mgr. Veronika Adamíková

Diplomová práce

Rodinná resilience a zvládání stresu v rodinách učitelek

Family resiliency and family coping in the families of female teachers
Anotace:
Diplomová práce navazuje na nový směr v psychologii rodiny – na výzkumy týkající se zdravého rodinného fungování a rodinné resilience. Učitelské povolání může být zátěží, s níž se rodiny, v nichž je žena učitelka, musí vyrovnat. Tento výzkum vychází ze systémového a vývojového přístupu k rodině, je zaměřen na silné stránky a zdroje rodin. Výzkum byl realizován v terénních podmínkách. Výzkumný soubor …více
Abstract:
This thesis is dedicated to an actual topic in the field of family psychology – healthy family functioning and family resiliency researches. The teaching profession can be the significant demand that the families of female teachers have to cope with. The theoretical background of this thesis are the life-cycle and the systemic approach, the thesis is focused on the strengths of the families (thus using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.