Mgr. Jana Píšová

Master's thesis

Analýza funkce učebnice ve výuce (s využitím software Videograf)

Analysis of Function Textbooks in Instruction (Using the Videograph Software)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou funkcí didaktických prostředků ve výuce (s využitím softwaru Videograf). Zvláštní pozornost je zaměřena na funkci a míru využívání učebnice při výuce fyziky.
Abstract:
The thesis deals with analysis of function media in instruction (using the Videograph software). Special attention is aimed at the role of textbooks in teaching physics.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta