Jakub Kolář

Bakalářská práce

Učební pomůcka pro Microsoft SQL Server 2014

Lecture Notes for the Microsoft SQL Server 2014
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit učební pomůcku pro výuku Microsoft SQL Serveru 2014. Práce je rozdělena na dvě části: teoretická a praktická, kdy v teoretické části nalezneme úvod do problematiky databázových systémů a objasnění základních pojmů. Dále je v teoretické části charakterizován databázový systém Microsoft SQL server 2014, jeho novinky a dostupné edice. Část praktická se potom věnuje …více
Abstract:
he aim of this bachelor thesis is to create educational materials for Microsoft SQL Server 2014 training. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical one. In the theoretical part, we can find introduction to database systems and explanation of basic concepts. There is also characteristics, news and editions of Microsoft SQL Server 2014. The practial part includes creating SQL queries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zveřejnit od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolář, Jakub. Učební pomůcka pro Microsoft SQL Server 2014. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie