Jakub Kolář

Bachelor's thesis

Učební pomůcka pro Microsoft SQL Server 2014

Lecture Notes for the Microsoft SQL Server 2014
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit učební pomůcku pro výuku Microsoft SQL Serveru 2014. Práce je rozdělena na dvě části: teoretická a praktická, kdy v teoretické části nalezneme úvod do problematiky databázových systémů a objasnění základních pojmů. Dále je v teoretické části charakterizován databázový systém Microsoft SQL server 2014, jeho novinky a dostupné edice. Část praktická se potom věnuje …more
Abstract:
he aim of this bachelor thesis is to create educational materials for Microsoft SQL Server 2014 training. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical one. In the theoretical part, we can find introduction to database systems and explanation of basic concepts. There is also characteristics, news and editions of Microsoft SQL Server 2014. The practial part includes creating SQL queries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016
Accessible from:: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kolář, Jakub. Učební pomůcka pro Microsoft SQL Server 2014. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe