Bc. Peter Mecko

Bachelor's thesis

Power Transition Theory - Mierový presun moci od USA k Číne?

Power Transition Theory - A peaceful transition of power from the USA to China?
Abstract:
Presented thesis focuses on power transition theory which deals with systemic power transitions within the international order. The theory is being applied to the relation between the US which is a dominant power in the hierarchically organized international system and China which appears to be a potential challenger to the position of the US and to the system as a whole. The aim of the thesis is to …viac
Abstract:
Predkladaná bakalárska práca sa zameriava na teóriu presunu moci, ktorá sa zaoberá systémovými presunmi moci v rámci medzinárodného systému. Teória je aplikovaná na vzťah USA, ktoré sú dominantným štátom hierarchicky usporiadaného medzinárodného systému, a Číny, ktorá môže byť potencionálnym vyzývateľom pozície USA a celého systému. Cieľom práce je navrhnúť konkrétne stratégie a politiky pre americkú …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Hoder

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations