Ing. Jarmila SAVKOVÁ

Doctoral thesis

Vlastnosti a mikrostruktura tenkých vrstev TiAlSiN

Properties and microstructure of TiAlSiN coatings
Abstract:
The present work deals with the evaluation of properties of wear resistant thin TiAlSiN films deposited on cold work tool steels. Thin hard films, particularly transition metal nitrides are extensively used in industry for different kind of tools, moulds and various mechanical parts to increase the lifetime. The purpose of these coatings is to reduction of tool wear and to increase the lifetime. Increase …more
Abstract:
Predkladaná práca sa zaoberá hodnotením vlastností tenkých oteruvzdorných vrstiev na báze TiAlSiN deponovaných na nástrojové ocele pre prácu za studena. Tvrdé vrstvy, najmä nitridy prechodných kovov, sú extenzívne využívané v priemysle na nástroje, formy a rôzne mechanické časti na zvýšenie životnosti a výkonu nástrojov. Cieľom týchto povrchových úprav obrábacích nástrojov je získanie tvrdej oteruvzdornej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 11. 2014

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SAVKOVÁ, Jarmila. Vlastnosti a mikrostruktura tenkých vrstev TiAlSiN. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Doctoral programme / field:
Mechanical Engineering / Materials Engineering and Engineering Metallurgy

Theses on a related topic