Bc. Nikola Koderová

Diplomová práce

Komunikační mix podnikatelského subjektu

Communication Mix of Selected Company
Anotace:
Tématem diplomové práce je "Komunikační mix podnikatelského subjektu". Teoretická část se zabývá marketingem, marketingovým mixem a jeho jednotlivými nástroji. Dále je rozebrána problematika komunikační strategie a celkový rozbor komunikačního mixu včetně jeho nástrojů. Praktická část se zabývá analýzou konkrétního podnikatelského subjektu, jeho charakteristikou, SWOT analýzou a současným komunikačním …více
Abstract:
Theme of diploma thesis is "Communication mix of selected company". Theoretical part of this thesis deals with subjects of marketing, marketing mix and its each tools. Next chapters of thesis discuss issues of communication strategy and communication mix and its tools. Practical part deals with analysis of selected company, characteristics of business subject itself, SWOT analysis and current communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní