Theses 

Komunikační mix podnikatelského subjektu – Bc. Nikola Koderová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Koderová

Diplomová práce

Komunikační mix podnikatelského subjektu

Communication Mix of Selected Company

Anotace: Tématem diplomové práce je "Komunikační mix podnikatelského subjektu". Teoretická část se zabývá marketingem, marketingovým mixem a jeho jednotlivými nástroji. Dále je rozebrána problematika komunikační strategie a celkový rozbor komunikačního mixu včetně jeho nástrojů. Praktická část se zabývá analýzou konkrétního podnikatelského subjektu, jeho charakteristikou, SWOT analýzou a současným komunikačním mixem. V závěru práce je zpracované dotazníkové šetření týkající se hodnocení "Restaurace U Koderů" samotnými zákazníky a návrh na zlepšení komunikačního mixu podniku.

Abstract: Theme of diploma thesis is "Communication mix of selected company". Theoretical part of this thesis deals with subjects of marketing, marketing mix and its each tools. Next chapters of thesis discuss issues of communication strategy and communication mix and its tools. Practical part deals with analysis of selected company, characteristics of business subject itself, SWOT analysis and current communication mix. In the end of the thesis is survey which is dealing with evaluation of "Restaurace U Koderů" by customers. You can also find there some suggestion how to improve communication mix selected company.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix, podnik, restaurace, služba, SWOT analýza, marketing communication, marketing mix, communication mix, business, restaurant, service, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz