Theses 

Tělesná zdatnost a zájem o pohybovou aktivitu venkovské mládeže ve věku 9 - 12 let v okrese Český Krumlov – Josef ČAREK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Josef ČAREK

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost a zájem o pohybovou aktivitu venkovské mládeže ve věku 9 - 12 let v okrese Český Krumlov

Fitness and Interest in Physical Activity of Youth (9 - 12 aged) Living in the Countryside

Anotace: Bakalářská práce zkoumá tělesnou zdatnost a pohybovou aktivitu venkovské mládeže v rozmezí 9 12 let. Teoretická část práce se zaměřuje na měření somatických dat, testování pohybové výkonnosti v souladu s manuálem Unifittestu, kterého se zúčastnilo 60 žáků z plně organizované Základní školy Chvalšiny a 46 žáků málotřídní Základní školy Kájov. Získaná data byla zpracována pomocí tabulek a grafů. Následně byly porovnány výsledky naměřených hodnot na plně organizované škole s výsledky naměřenými na málotřídní škole. Hodnocením získaných dat bylo zjištěno, že pubescenti na málotřídních školách dosahují lepších výsledků, než na školách plně organizovaných.

Abstract: This bachelor thesis is dealing with physical fitness and physical activity of youth aged 9 -12 years old living in a countryside. Theoretical part of the work is aimed at measuring somatic data and testing physical performance according to Unifittest manual. In total 60 children from fully organized school Chvalšiny and 46 children from semi organized school Kájov participated in this measurement. Acquired data were elaborated by tables and graphs. Consequently these data from fully organized school and semi organized school were compared. The evaluation of acquired data showed that the pubescents at semi organized schools do reach better results than pubescents at fully organized schools.

Klíčová slova: pohybová aktivita mládeže, plně organizovaná základní škola, málotřídní škola, Unifittest

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34435 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČAREK, Josef. Tělesná zdatnost a zájem o pohybovou aktivitu venkovské mládeže ve věku 9 - 12 let v okrese Český Krumlov. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:52, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz