Bc. Karolína Jurčeková

Master's thesis

Věrnostní program jako marketingová strategie

Processing of the loyalty program for selected business subject
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá věrnostními programy a jejich důležitostí v dnešním světě vysoké konkurence. Hlavním cílem práce je zhodnotit stávající věrnostní program společnosti GrandOptical a navrhnout jeho inovaci tak, aby odpovídal požadavkům zákazníků. První částí práce je literární rešerše, která je zaměřená na marketingový a komunikační mix, na zákazníky a práci s nimi, na podporu prodeje …viac
Abstract:
This master thesis is focused on loyalty programs and their importance in today’s world of high competition. The aim is to evaluate current GrandOptical loyalty program and to innovate it. An innovative program should react to the requirements of customers. Theoretical findings include description of marketing mix, communication mix, customers, sales promotion and loyalty programs. The practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní