Martina GREGOROVÁ

Bachelor's thesis

Územní plánování jako nástroj pro rozvoj konkrétní obce

Spatial planning as an instrument for the development of a selected municipality
Abstract:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu územního plánu na rozvoj konkrétní obce města Aše. Cílem práce je popsat a analyzovat vývoj územního plánování města Aše, analyzovat záměry současného územního plánu, zjistit konkrétní dopad tohoto dokumentu na rozvoj obce, navrhnout doporučení, které pomohou odstranit zjištěné nedostatky.
Abstract:
The bachelor´s thesis focuses on the assessment of the influence of the urban development plan on the development of the particular municipality - town of Aš. The aim of the thesis is to describe and analyze the development of spatial planning of town of Aš, to analyze the purpose of the current urban development plan, to find out the real impact of this document on the municipality development and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GREGOROVÁ, Martina. Územní plánování jako nástroj pro rozvoj konkrétní obce. Cheb, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/