Bc. Ekaterina Grebenkina

Bakalářská práce

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics management system as a source of competitiveness
Anotace:
V první polovině práce prozkoumám pojem manažerská etika a její výhody a nevýhody. Pak zhodnotím celkový význam firemní eticky v práci konkrétního vybraného podniku a zjistím přinos etiky pro konkurenceschopnost firmy. V praktické části prozkoumám manažerskou etiku na příkladu konkrétního podniku (síť dětských obchodů s oděvy, obuví a hračkami). Následně ukážu zde význam určitého modelu chování manažerů …více
Abstract:
In the first half of the work I will explore the concept of business ethics and its advantages and disadvantages. Then evaluate the overall importance of corporate ethics in the work of the specific chosen company and see his contribution ethics for the company's competitiveness. In the practical part will examine the management ethics at the example of a particular company (network of children's shops …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Šimon Mastný, MBA
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní