Theses 

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti – Bc. Ekaterina Grebenkina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ekaterina Grebenkina

Bakalářská práce

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics management system as a source of competitiveness

Anotace: V první polovině práce prozkoumám pojem manažerská etika a její výhody a nevýhody. Pak zhodnotím celkový význam firemní eticky v práci konkrétního vybraného podniku a zjistím přinos etiky pro konkurenceschopnost firmy. V praktické části prozkoumám manažerskou etiku na příkladu konkrétního podniku (síť dětských obchodů s oděvy, obuví a hračkami). Následně ukážu zde význam určitého modelu chování manažerů jako základ fungování podniku a prostuduji přínos etiky pro konkurenceschopnost této firmy. Pak provedu rozbor situace v konkrétní firmě na základě získaných hodnotících výkazů, který model chování je pro zkoumaný podnik ideální a jak by se manažeři měli chovat v podmínkách této firmy, vytvořím návrh opatření pro konkrétní společnost. V závěru práce vypracuji strategický plán chování manažerů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a úspěšného řízení firmy.

Abstract: In the first half of the work I will explore the concept of business ethics and its advantages and disadvantages. Then evaluate the overall importance of corporate ethics in the work of the specific chosen company and see his contribution ethics for the company's competitiveness. In the practical part will examine the management ethics at the example of a particular company (network of children's shops selling clothes, shoes and toys). Subsequently, we will show ,. Here the importance of a certain model of behavior of managers as the basis for the functioning of the company and will study the benefits of ethics for the competitiveness of this company. Then first analyze the situation in a particular company on the basis of the evaluation reports that model behavior is investigated for the ideal company and how managers should behave in terms of businesses, create a draft measure for the specific company. In conclusion I produce a strategic plan for the conduct of managers in order to increase competitiveness and successful business management.

Klíčová slova: Manažerská etika, firemní etika, morálka, konkurenceschopnost firmy, přínos etiky pro konkurenceschopnost firmy, SWOT analýza, plán zvýšení konkurenceschopnosti, chování manažerů, etické řízení ve firmě. Business ethics, corporate ethics, morality, the competitiveness of firms, the contribution of ethics for the company's competitiveness, SWOT analysis, plan for increasing the competitiveness of managers' behavior, ethical management company.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Šimon Mastný, MBA
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:00, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz