Bc. Šárka HUBKOVÁ

Diplomová práce

Úloha sestry v interdisciplinárním týmu v péči o pacienta s dekubity

The role of nurse in an interdisciplinary team in the care of patient with decubitus
Anotace:
Úvod: Dekubity jsou jedním z nejsledovanějších indikátorů ošetřovatelské péče. Díky dobře fungujícímu interdisciplinárnímu týmu, lze dekubitům efektivně předcházet. Cíl práce: Tato práce si klade za cíl zmapovat role sestry v interdisciplinárním týmu, popsat, jak v současné době interdisciplinární týmy z pohledu sester fungují a jaká je efektivita jejich práce v souvislostí s prevencí dekubitů a jejich …více
Abstract:
Introduction: Pressure ulcers are one of the most monitored indicators of nursing care. Thanks to a well-functioning interdisciplinary team, pressure ulcers can be effectively prevented. Main aims of the thesis: The aim of this work is to map the role of nurse in an interdisciplinary team, to describe how the interdisciplinary teams currently work and what the effectiveness of their work is in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Věra Olišarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBKOVÁ, Šárka. Úloha sestry v interdisciplinárním týmu v péči o pacienta s dekubity. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0d0vla 0d0vla/2
12. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2019
Bulanova, L.
13. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.