Bc. Margaréta Hotařová

Bakalářská práce

Představy všeobecných sester o paliativní péči

Images of nurses on palliative care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá povědomím všeobecných sester o paliativní péči. V teoretické části jsou zahrnuty pojmy kvalita života, paliativní péče, etika, nejčastější symptomy vyskytující se u pacientů v paliativní péči, péče o pacienta a jeho rodinu a úloha sestry v paliativní péči. V dotazníkovém šetření byly zjišťovány pocity všeobecných sester k umírání a jejich znalosti pojmu paliativní péče, komu …více
Abstract:
These bachelor thesis is occupied of knowledge of nurses about palliative care. There are included terms of quality of life, palliative care, ethic, frequent symptoms of palliative patiens, care for patient and his family and role of nurse in palliative care. In the questionnaire, there were inquired feelings of nurses by providing palliative care and dying, knowledge of palliative care, who is it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta