Bc. Kateřina Richterová

Master's thesis

Vliv populační politiky na demografický vývoj v ČR

Population policy influence on demographic development in the Czech Republic
Abstract:
Obsahem diplomové práce je analýza populační politiky a jejího vlivu na demografický vývoj obyvatelstva České republiky. V úvodní části se práce zabývá demografickými událostmi a vysvětlením definic politiky populační a s ní související politiky natalitní a rodinné. Těžištěm práce je analýza populačního vývoje v roce 2016 a komparace populační politiky rakouské a české. Dále se práce zabývá rozborem …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of population policy and its influence on the demographic development of the population of the Czech Republic. In the introductory part, the thesis deals with demographic events and explanation of the definitions of population policy and its related birth and family policies. The main focus of the thesis is the analysis of the population development in 2016 and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Matějková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting