Theses 

Vliv populační politiky na demografický vývoj v ČR – Bc. Kateřina Richterová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Richterová

Master's thesis

Vliv populační politiky na demografický vývoj v ČR

Population policy influence on demographic development in the Czech Republic

Anotácia: Obsahem diplomové práce je analýza populační politiky a jejího vlivu na demografický vývoj obyvatelstva České republiky. V úvodní části se práce zabývá demografickými událostmi a vysvětlením definic politiky populační a s ní související politiky natalitní a rodinné. Těžištěm práce je analýza populačního vývoje v roce 2016 a komparace populační politiky rakouské a české. Dále se práce zabývá rozborem historických změn v čerpání rodičovského příspěvku a důvodům odkladu narození dětí do pozdějšího věku žen. Závěrem jsou analyzovány výsledky z provedeného dotazníkového šetření.

Abstract: The thesis deals with the analysis of population policy and its influence on the demographic development of the population of the Czech Republic. In the introductory part, the thesis deals with demographic events and explanation of the definitions of population policy and its related birth and family policies. The main focus of the thesis is the analysis of the population development in 2016 and the comparison of the Austrian and Czech population policies. On the margins, the thesis deals with the analysis of historical changes in the use of the parental contribution and the reasons for postponing the birth of children to the later age of women. In conclusion, the results of the questionnaire survey are analyzed.

Kľúčové slová: Demografie, populační politika, rodinná politika, demografický vývoj, fiskální politika Demography, population policy, family policy, demographic development, fiscal policy

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Matějková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 05:35, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz