Bc. Kateřina Richterová

Master's thesis

Vliv populační politiky na demografický vývoj v ČR

Population policy influence on demographic development in the Czech Republic
Anotácia:
Obsahem diplomové práce je analýza populační politiky a jejího vlivu na demografický vývoj obyvatelstva České republiky. V úvodní části se práce zabývá demografickými událostmi a vysvětlením definic politiky populační a s ní související politiky natalitní a rodinné. Těžištěm práce je analýza populačního vývoje v roce 2016 a komparace populační politiky rakouské a české. Dále se práce zabývá rozborem …viac
Abstract:
The thesis deals with the analysis of population policy and its influence on the demographic development of the population of the Czech Republic. In the introductory part, the thesis deals with demographic events and explanation of the definitions of population policy and its related birth and family policies. The main focus of the thesis is the analysis of the population development in 2016 and the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Matějková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting