Andrej Martinček

Bachelor's thesis

Projekt podlahového vytápění tepelným čerpadlem v rodinném domě

The Project of Heat Pump Underfloor Heating of a Family House
Abstract:
Martinček, Andrej. Projekt podlahového vytápění tepelným čerpadlem v rodinném domě. Ostrava, 2018. Bakalárska práca, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra prostredia stavieb a TZB. Počet strán 62.
Abstract:
Martinček, Andrej. The Project of Heat Pump Underfloor Heating of a Family House. Ostrava, 2018. Bachelor thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services. Number of pages: 62.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Irena Svatošová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava