Monika Svobodová

Bachelor's thesis

CRM - systém řízení péče o zákazníky

CRM - Customer relationship management
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu na efektivnější využití CRM v obchodní společnosti. Bakalářská práce obsahuje v teoretické části rozbor CRM systému a jeho přínosů pro společnosti a detailně popisuje hlediska při implementaci ve společnostech, které chtějí jeho možností využít. Také popisuje šíři použití CRM systému pro s různé způsoby uchopení jeho přínosů pro různě nastavené strategie …more
Abstract:
The aim of bachelor thesis is proposal of more effective using of CRM systém in company. Bachelor thesis consists of a theoretical analysis of the CRM systém and its benefits for company and describes in detail the terms of the implementation in company that want to to take advantage of its capabilities. Also describes the breadth of CRM system for use with different ways of grasping the benefits varying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Reader: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.