Monika Svobodová

Bachelor's thesis

CRM - systém řízení péče o zákazníky

CRM - Customer relationship management
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu na efektivnější využití CRM v obchodní společnosti. Bakalářská práce obsahuje v teoretické části rozbor CRM systému a jeho přínosů pro společnosti a detailně popisuje hlediska při implementaci ve společnostech, které chtějí jeho možností využít. Také popisuje šíři použití CRM systému pro s různé způsoby uchopení jeho přínosů pro různě nastavené strategie …viac
Abstract:
The aim of bachelor thesis is proposal of more effective using of CRM systém in company. Bachelor thesis consists of a theoretical analysis of the CRM systém and its benefits for company and describes in detail the terms of the implementation in company that want to to take advantage of its capabilities. Also describes the breadth of CRM system for use with different ways of grasping the benefits varying …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedúci: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Oponent: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / odbor:
Business Administration / Entrepreneurship

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.