Bc. Viktor Teplý

Diplomová práce

Fundamentální analýza vybraných akciových titulů oděvního průmyslu

Fundamental share analysis of selected apparel industry companies
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Fundamentální analýza vybraných akciových titulů oděvního průmyslu“ je výpočet vnitřních hodnot analyzovaných společností, jejich srovnání s aktuální tržní cenou a podání investičního doporučení. V první části jsou představeny teoretické poznatky ohledně analýz cenných papírů. Praktická část se pak věnuje aplikaci fundamentální analýzy na vybrané společnosti Nike a Under …více
Abstract:
The subject of the thesis „Fundamental share analysis of selected apparel industry companies“ is a calculation of intristic values of the analyzed companies, their comparison to the current market price and subsequent provision of an investment recommendation. The first part focuses on theoretical approaches to security analysis. In the second part fundamental analysis is aplied on companies of Nike …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta