Petr KOMÍNEK

Bakalářská práce

Kipling a Orwell - Shody a Neshody

Rudyard Kipling and George Orwell: A comparison of colonial classics of English literature
Abstract:
The subject of this undergraduate thesis is the comparison of Rudyard Kipling and George Orwell regarding their literary works concerned with the British Raj. Both authors shared a similar background in the British colonies and expressed their experiences in their writing. The thesis outlines their relationship with the imperial colonies, their approach to writing about them, examines their works focused …více
Abstract:
Tématem bakalářské práce je srovnání Rudyarda Kiplinga a George Orwella s ohledem na jejich literární práce zaměřené na Britskou Indii. Staví vedle sebe fakta, že se oba narodili a posléze našli dočasná zaměstnání v indických koloniích britského impéria, jejich přístupy k psaní o koloniích, vyobrazení britsko-indické společnosti v jejich dílech a hodnocení Kiplingovy tvorby z pohledu George Orwella …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMÍNEK, Petr. Kipling a Orwell - Shody a Neshody. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior) + Historie se zaměřením na vzdělávání (minor)

Práce na příbuzné téma