Theses 

Perspectives of Belarus in the Eurasian Economic Community customs union – Aliaksei Veka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Aliaksei Veka

Diplomová práce

Perspectives of Belarus in the Eurasian Economic Community customs union

Perspektivy Běloruska v celní unii Euroasijského hospodářského společenství

Anotace: Práce se zaměří na dopady celní unie Euroasijského hospodářského společenství na Bělorusko. První část práce bude definovat důvody a podmínky pro vytvoření dané celní unie, popíše fáze a kontext jejího vývoje a taktéž současný stav integrace. Text se pak zaměří na praktické otázky celní unie a jejích činností, včetně potenciálních přínosů a nevýhod. Součást studie bude rovněž věnována politickým aspektům účasti členských států na integraci. V neposlední řadě bude práce analyzovat možná opatření ke zlepšení fungování uskupení a perspektivám Běloruska s ohledem na jeho účast v unii.

Abstract: The thesis will focus on impacts of the Eurasian Economic Community customs union on Belarus. The initial part of the research will define reasons and conditions for creation of the Customs Union, describe stages and context of its development and and current state of integration. The text will then focus on practical issues of the Customs Union and its operations, including the potential benefits and drawbacks. Part of the study will be also dedicated to political aspects of members' participation in the integration. Finally, the thesis will analyze possible measures to improve functioning of the Customs Union and perspectives for Belarus with regard to its participation in the union.

Klíčová slova: integrace, post-sovětský prostor, celní unie

Keywords: customs union, integration, post-Soviet space

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: David Müller
  • Oponent: Aliaksandr Sudliankou

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60765


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz