Daniel Vítek

Diplomová práce

Cloud computing s ohledem na technologické aspekty a změny v infrastruktuře

Cloud computing with regard to technological aspects and changes in infrastructure
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o novém přístupu k poskytování IT služeb prostřednictvím internetu všeobecně známého jako cloud computing. Ve své úvodní části je cloud computing zasazen do historického kontextu vývoje podnikové informatiky a jsou zde zmíněny hlavní problémy, kterým dnes IT oddělení čelí. V další fázi práce přechází na samotný pojem cloud computing a zabývá se jednotlivými prvky tvořící …více
Abstract:
This thesis discusses the new way of delivering IT services over the Internet widely known as cloud computing. In its opening part, cloud computing is put into a historical context of the evolution of enterprise computing, and the dominant issues the IT department faces today are mentioned. Further, the paper deals with several components that make up the architecture of cloud computing and reviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: Jiří Donát
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28310

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie