Bc. et Bc. Anna Kovaříková

Bakalářská práce

Ikonizität in den substantivischen Deklinationsparadigmen im Deutschen und Tschechischen

Iconicity in German and Czech declension paradigms
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the comparison of Czech and German language system, specifically their declension paradigms, with respect to the Iconicity theory. This theory claims that there is a connection between form and content in language, which means that a semantic marked category is equivalent to a heavier form. First of all, an iconicity value is determined by the forms of all the declension …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním českého a německého jazykového systému, konkrétně jejich substantivní flexe, z hlediska teorie ikonicity. Tato teorie tvrdí, že v jazyce existuje souvislost mezi jeho formou a obsahem, tedy že sémanticky příznakové kategorii odpovídá těžší jazyková forma. Nejdříve je tedy určena hodnota ikonicity forem u jednotlivých deklinačních typů v obou jazycích, které …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Roland Anton Wagner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta