Bc. Martina Matonohová

Master's thesis

Molekulární mechanismy interakcí fytohormonů auxinu a cytokininů v organogenezi de novo u Arabidopsis thaliana

Molecular mechanisms of auxin/cytokinin interactions in de novo organogenesis in Arabidopsis thaliana
Abstract:
Rostliny na rozdíl od živočichů nejsou schopny uniknout před nepřízní podmínek prostředí. Proto se u rostlin vyvinuly mechanismy postembryonální de novo organogeneze, které jim umožňují reagovat na stále se měnící okolní podmínky. Od většiny živočichů se tak rostliny odlišují schopností vytvářet nové orgány, nebo i celou novou rostlinu, z již diferencovaných buněk. Průkopníky v tématu de novo organogeneze …more
Abstract:
Unlike animals, plants are not able of escaping from unfavourable conditions. Thus plants developed postembryonic de novo organogenesis mechanisms which enable them to react to constantly changing environmental conditions. Plants differ from most animals in that they are able to create new organs or even a whole plant from already differentiated cells. Skoog and Miller became pioneers in the field …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.