Bc. Martina Matonohová

Master's thesis

Molekulární mechanismy interakcí fytohormonů auxinu a cytokininů v organogenezi de novo u Arabidopsis thaliana

Molecular mechanisms of auxin/cytokinin interactions in de novo organogenesis in Arabidopsis thaliana
Anotácia:
Rostliny na rozdíl od živočichů nejsou schopny uniknout před nepřízní podmínek prostředí. Proto se u rostlin vyvinuly mechanismy postembryonální de novo organogeneze, které jim umožňují reagovat na stále se měnící okolní podmínky. Od většiny živočichů se tak rostliny odlišují schopností vytvářet nové orgány, nebo i celou novou rostlinu, z již diferencovaných buněk. Průkopníky v tématu de novo organogeneze …viac
Abstract:
Unlike animals, plants are not able of escaping from unfavourable conditions. Thus plants developed postembryonic de novo organogenesis mechanisms which enable them to react to constantly changing environmental conditions. Plants differ from most animals in that they are able to create new organs or even a whole plant from already differentiated cells. Skoog and Miller became pioneers in the field …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Molecular Biology and Genetics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.