Ing. Bc. Vladimír Konvalina

Bachelor's thesis

Koncept efektivnosti v ekonomii blahobytu (Pareto, Kaldor Hicks, Nash)

Effectiveness concept in Welfare Economics (Pareto, Kaldor-Hicks, Nash)
Abstract:
Tato práce se zabývá konceptem efektivnosti v ekonomii blahobytu. V první části je popsán vývoj ekonomie blahobytu a jejích základních principů. Druhá část popisuje jednotlivé koncepty, se kterými ekonomie blahobytu pracuje (Paretův, Kaldor-Hicksův, Nashův) a jejich vzájemné vztahy. V závěrečné části je naznačeno jejich možné využití v aplikované ekonomii blahobytu a veřejné politice.
Abstract:
This thesis deals with effectiveness concept in Welfare Economics. The first part is concentrated on developement of Welfare Economics and its essential principles. The second part describes particular concepts used in Welfare Economics (Pareto, Kaldor-Hicks, Nash) and their mutual relations. In the final part there is implied how to utilize these concepts in applied Welfare Economics and public policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta