Ing. Bc. Vladimír Konvalina

Bachelor's thesis

Koncept efektivnosti v ekonomii blahobytu (Pareto, Kaldor Hicks, Nash)

Effectiveness concept in Welfare Economics (Pareto, Kaldor-Hicks, Nash)
Anotácia:
Tato práce se zabývá konceptem efektivnosti v ekonomii blahobytu. V první části je popsán vývoj ekonomie blahobytu a jejích základních principů. Druhá část popisuje jednotlivé koncepty, se kterými ekonomie blahobytu pracuje (Paretův, Kaldor-Hicksův, Nashův) a jejich vzájemné vztahy. V závěrečné části je naznačeno jejich možné využití v aplikované ekonomii blahobytu a veřejné politice.
Abstract:
This thesis deals with effectiveness concept in Welfare Economics. The first part is concentrated on developement of Welfare Economics and its essential principles. The second part describes particular concepts used in Welfare Economics (Pareto, Kaldor-Hicks, Nash) and their mutual relations. In the final part there is implied how to utilize these concepts in applied Welfare Economics and public policy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedúci: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration