Bc. Hana Klementová, MBA

Diplomová práce

Rushdie s "Haroun and the Sea of Stories" and its Czech translation: a comparative discourse analysis

Rushdie s "Haroun and the Sea of Stories" and its Czech translation: a comparative discourse analysis
Anotace:
Diplomová práce srovnává anglický originál a český překlad knihy Salmana Rushdieho Hárún a moře příběhů. Provede srovnávací textovou analýzu originálu a překladu. Zaměřuje se na překlad vlastních jmen a použití obrazného jazyka, zabývá se přenosem humoru ze zdrojového do cílového jazyka a způsobem, jakým jsou vytvořeny postavy a jak hovoří. Diplomová práce nabízí pohled na literární dílo ve dvou jazycích …více
Abstract:
The diploma thesis compares the English original and Czech translation of Salman Rusdie´s book Haroun and the Sea of Stories. It carries out a comparative discourse analysis of the original book and its translation. It focuses on the translation of proper names and use of poetic language, deals with humour transfer from the source language to the target language and explores the way characters and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy