Theses 

Rushdie s "Haroun and the Sea of Stories" and its Czech translation: a comparative discourse analysis – Bc. Hana Klementová, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. Hana Klementová, MBA

Diplomová práce

Rushdie s "Haroun and the Sea of Stories" and its Czech translation: a comparative discourse analysis

Rushdie s "Haroun and the Sea of Stories" and its Czech translation: a comparative discourse analysis

Anotace: Diplomová práce srovnává anglický originál a český překlad knihy Salmana Rushdieho Hárún a moře příběhů. Provede srovnávací textovou analýzu originálu a překladu. Zaměřuje se na překlad vlastních jmen a použití obrazného jazyka, zabývá se přenosem humoru ze zdrojového do cílového jazyka a způsobem, jakým jsou vytvořeny postavy a jak hovoří. Diplomová práce nabízí pohled na literární dílo ve dvou jazycích, analyzuje a srovnává básnické prostředky anglického a českého jazyka a popisuje rozdíly mezi originálem a jeho překladem.

Abstract: The diploma thesis compares the English original and Czech translation of Salman Rusdie´s book Haroun and the Sea of Stories. It carries out a comparative discourse analysis of the original book and its translation. It focuses on the translation of proper names and use of poetic language, deals with humour transfer from the source language to the target language and explores the way characters and their speech are created. The diploma thesis offers an insight into a literary text in two languages, it analyses and compares the poetic means of English and Czech languages and depicts the differences between the original and the translation.

Keywords: Salman Rushdie, Haroun, Sea of Stories, translation, discourse analysis, proper names, poetic means Salman Rushdie, Hárún, Moře příběhů, překlad, srovnávací textová analýza, vlastní jména, básnické prostředky

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:57, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz