Yihan Gu

Diplomová práce

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Anotace:
Along with the deepening of global financial innovation and the development of modern banking, risk management becomes more and more complicated and important. Among all the financial risks, credit risk is the most frequent and important risk so that not only individual investors and corporates but also banks need to pay more attention. To measure credit risk, scholars and researchers from all over …více
Abstract:
Along with the deepening of global financial innovation and the development of modern banking, risk management becomes more and more complicated and important. Among all the financial risks, credit risk is the most frequent and important risk so that not only individual investors and corporates but also banks need to pay more attention. To measure credit risk, scholars and researchers from all over …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava