Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Disertační práce

Asymmetric Shocks and Structural Differences between the Czech Economy and the Euro Area

Asymmetric Shocks and Structural Differences between the Czech Economy and the Euro Area
Anotace:
V této práci zkoumám asymetrii šoků a strukturální rozdíly mezi českou ekonomikou a eurozónou. Za tímto účelem používám novokeynesiánský DSGE model dvou ekonomik, který odhaduji na datech české ekonomiky a eurozóny s využitím bayesiánských metod. V rámci tohoto modelu používám čtyři odlišné metody zkoumání asymetrie šoků a strukturálních rozdílů. První metoda je založena na porovnání posteriorních …více
Abstract:
In this thesis I examine asymmetry of shocks and structural differences between the Czech economy and the Euro Area. For this purpose I use New Keynesian DSGE model of two economies, which I estimate on the data of the Czech economy and the Euro Area using Bayesian techniques. I am using four different methods for analysis of asymmetry of shocks and structural differences in this model. The first method …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Václava Pánková, CSc., prof. Ing. RNDr. Jan Kodera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta