Bc. Kateřina Kukrechtová

Diplomová práce

Changes in Russian Approach to the Process of Arms Control since the Dissolution of the Soviet Union

Changes in Russian Approach to the Process of Arms Control since the Dissolution of the Soviet Union
Anotace:
Cílem diplomové práce je postihnout proměny přístupu Ruské federace k procesům kontroly zbrojení a odzbrojení od rozpadu Sovětského svazu. Nejprve je nutné zodpovědět otázku, kdo a jak v Rusku tyto procesy ovlivňuje pomocí definování klíčových aktérů a analýzy výstupů politických procesů v Rusku v podobě strategických dokumentů. Přístup Ruska ke dvěma významným odzbrojovacím procesům z oblasti jaderných …více
Abstract:
The main goal of my thesis is to define the changes in Russia’s attitude towards arms control and disarmament since the break-up of the Soviet Union. First, it is important to identify the main actors on Russia’s domestic scene and their political outputs in strategic security document. The Russian attitude toward two most outstanding arms-control processes Strategic Arms Reduction Treaty (START) and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy