Adéla Braunová

Diplomová práce

Analýza financování a hospodaření obce Hořepník;Analysis of Financing and Municipal Management in Hořepník

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření a financování municipalit v České republice. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku obcí a rozdělování veřejných financí samosprávám. Konkrétněji se zaměřuje na představení teorie fiskálního federalismu, vývoj rozpočtového určení daní v ČR, rozpočtový proces, rozpočtovou skladbu a také na hodnocení hospodaření a financování obcí podle metody …více
Abstract:
This thesis analyzes the management and financing of municipalities in the Czech Republic. The first part is focused on the general characteristics of municipalities and allocation of public finance to municipalities. Namely presents the introduction of fiscal federalism theory, the development of tax assignment in the Czech Republic, budget process, budget structure as well as the evaluation of management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/0dnxfx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů