Adéla Braunová

Master's thesis

Analýza financování a hospodaření obce Hořepník;Analysis of Financing and Municipal Management in Hořepník

Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření a financování municipalit v České republice. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku obcí a rozdělování veřejných financí samosprávám. Konkrétněji se zaměřuje na představení teorie fiskálního federalismu, vývoj rozpočtového určení daní v ČR, rozpočtový proces, rozpočtovou skladbu a také na hodnocení hospodaření a financování obcí podle metody …more
Abstract:
This thesis analyzes the management and financing of municipalities in the Czech Republic. The first part is focused on the general characteristics of municipalities and allocation of public finance to municipalities. Namely presents the introduction of fiscal federalism theory, the development of tax assignment in the Czech Republic, budget process, budget structure as well as the evaluation of management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty