Bc. Karolína Kolaříková

Bakalářská práce

Hra na hudební nástroj a pracovní paměť

Playing a musical instrument and working memory
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem cvičení na hudební nástroj na pracovní paměť. Shrnuje nejnovější poznatky z psychologických a neurologických výzkumů zaměřených na hudebníky a kognitivní procesy spojené s hrou na hudební nástroj. Cílem práce je ověřit poznatky již uskutečněných výzkumů v rámci této problematiky. Týkají se faktorů času stráveného cvičením na hudební nástroj, pravidelností cvičení a samotným …více
Abstract:
This thesis focuses on the influence that practicing a musical instrument has on working memory. The newest psychological and neurological findings concerning musicians and cognitive processing with relation to playing a musical instrument are summarised in it. The aim of this thesis is to verify the results of previously carried-out research concerning the impact of time spent practicing a given instrument …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta