Kateřina Vaňková

Bakalářská práce

Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy

Teamwork and its impact on improving company performance
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlivu týmové práce na zvyšování výkonnosti společnosti L'Oréal. Práce obsahuje základní teoretické vymezení problematiky týmu, týmové práce, motivace a výkonnosti. Důraz práce je kladen na charakteristiku týmu společnosti L'Oréal a na zhodnocení kreativity, angažovanosti a produktivity členů týmu. V závěru jsou získané výsledky vyhodnoceny v kontextu teoretických …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the analysis of the impact of teamwork on improving the performance of the company L'Oréal. Work includes basic theoretical definition of team, teamwork, motivation and performance. The emphasis is on working charakcteristics of team L'Oréal and appreciation of creativity, commitment and team productivity. At the end, the results obtained are evaluated in the context …více
 

Klíčová slova

Tým spolupráce výkonnost motivace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňková, Kateřina. Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku