Vasilisa Popova

Bakalářská práce

Online nakupování potravin na vybraných českých e-shopech

Online grocery shopping on selected Czech e-shops
Anotace:
Teoretická část práce seznámí čtenáře se základním pojmy jako jsou e-commerce a e-business. Zmíněny jsou též výhody a nevýhody e-commerce a jehož základní klasifikace. Dále je popsána aktuální dynamika trhu e-commerce v České republice a v neposlední řadě je vysvětlen mystery shopping jako jedna z metod marketingového výzkumu. Praktická část mapuje a vyhodnocuje úroveň poskytovaných služeb tří českých …více
Abstract:
The theoretical part introduces the reader to basic concepts such as e-commerce and e-business. There are also mentioned the advantages and disadvantages of e-commerce and its basic classification. Furthermore, the current dynamics of the e-commerce market in the Czech Republic are described, and, last but not least, mystery shopping is explained as one of the methods of marketing research. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2020
  • Vedoucí: František Drozen
  • Oponent: Vladimíra Khelerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79549

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod