Michaela Vančurová

Bakalářská práce

Speaking in English Classes - Focus on Communication Strategies

Focus on Communication strategies

Speaking in English Classes - Focus on Communication Strategies
Abstract:
This thesis deals with speaking in English classes, specifically with communication strategies. The aim of the thesis is to find out whether and which communication strategies are used by learners the most and how teachers develop them. The theoretical part presents the types of communication strategies, benefits of their use and ways teacher can encourage learners to use them. The practical part reveals …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem mluvení v anglickém jazyce, konkrétně rozvojem komunikačních strategií. Cílem práce je zjistit, zda a jaké komunikační strategie používají žáci 9. tříd Základní školy nejčastěji a jak je učitelé rozvíjí. V teoretické části jsou popsány komunikační strategie, výhody jejich používání a způsoby, jak je učitel může rozvíjet. Praktická část představuje výsledky výzkumu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vančurová, Michaela. Speaking in English Classes - Focus on Communication Strategies. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická