Mgr. Petr Cimala

Bakalářská práce

Proměna koncepce státu v myšlení Muhammada Rašída Ridá a Alí Abd-u r-Ráziqa

Transformation of the State Concept in the Thought of Muhammad Rashid Rida and Ali Abd ar-Raziq
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou moderního státu muslimů po první světové válce. Především se zaměřuje na vlivné učence, Muhammada Rašída Ridá a Alí Abd-u r-Ráziqa, kteří se zabývali otázkou obnovy chalífátu a jejichž myšlenky ovlivnily a ovlivňují současné islámské politické myšlení. Přestože tito učenci chtěli obrodit a pozvednout muslimskou společnost, jejich závěry ohledně chalífátu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with an issue of modern state of Muslims after the First World War. It focuses primarily on two influential scholars, Muhammad Rashid Rida and Ali Abd ar-Raziq, who concerned themselves with a question of the restoration of the khalifate and whose thoughts have influenced contemporary islamic political thought. Although these scholars wanted to renew and prop up a Muslim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Hrubeš, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma