Mgr. Hana Pásková

Bakalářská práce

Vliv těžebních jam štěrkopísku u Tovačova na podzemní vodu

Impact of open gravel pits near Tovacov onto groundwater
Anotace:
Cílem práce je doplnit stávající informace o lokalitě o vliv těžebních jam na chemizmus podzemních vod. Na základě analýzy proudové sítě oblasti jsou formulovány závěry o pozicích nátokových a odtokových stran těžebních jam. Na základě analýz vzorků podzemních vod došlo k geochemickému modelování vývoje v oblasti. Závěry byly vyvozeny na základě studia archivních materiálů a map, geologických, hydrologických …více
Abstract:
The result of this work is fill in current information about locality and include the influence of mines on ground water. On the basement of analysis of seepage flow of mines were made conclusions about specific position of outflow and inflow sides of mines. The results of geochemical modeling of ground water chemism evolution were made. The conclusions were based on studying of the archives materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta