Mgr. Roman Vrbovský

Bakalářská práce

Příčiny nezaměstnanosti na Slovensku pohledem SVAR modelu

The causes of unemployment in Slovakia: A structural VAR approach
Abstract:
The aim of the submitted thesis: The causes of unemployment in Slovakia: A structural VAR approach is a research of possible causes of unemployment in Slovakia through a structural vector autoregressive model. Main content of the thesis is the analysis of basic characteristics of these kinds of models, which are impulse response functions, variance decomposition and historical shock decomposition. …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce Príčiny nezamestnanosti na Slovensku pohľadom SVAR modelu je prieskum možných príčin nezamestnanosti na Slovensku prostredníctvom štrukturálneho vektorového autoregresného modelu. Hlavnou súčasťou práce je analýza základných charakteristík takéhoto modelu, ktorými sú impulzné odozvové funkcie, variančná dekompozícia a historická šoková dekompozícia. Použitý model indikuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Ekonomie