Bc. Romana TATÍČKOVÁ

Diplomová práce

Analýza rizik pěstounství na přechodnou dobu z pohledu odborníků

The analysis of risks of temporary fostering in the view of experts
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče na přechodnou dobu. Teoretická část je rozdělena do tří oddílů, ve kterých je pozornost postupně věnována systému náhradní rodinné péče v České republice, jeho jednotlivým institutům a legislativě. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku přechodné pěstounské péče a třetí kapitola se zamýšlí nad úskalími, která se mohou v rámci přechodné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with foster care for a temporary period. The theoretical part is divided into three sections, in which attention is paid to gradually foster care system in the Czech Republic, its individual institutes and legislation. The second chapter focuses on the issue of temporary foster care and the third chapter examines the pitfalls that may arise in the context of temporary foster …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TATÍČKOVÁ, Romana. Analýza rizik pěstounství na přechodnou dobu z pohledu odborníků. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta