Ing. Barbora Stoklásková

Bakalářská práce

Efektivita využívání IDS v Jihomoravském kraji

Utilization of South Moravian Integrated Public Transport System
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá intenzitou využívání Integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kraji. V práci nejprve osvětlím historii dopravy v Jihomoravském kraji, popíši vývoj IDS v České republice a porovnám přepravní a tarifní podmínky různých druhů doprav. Dále analyzuji požadavky cestujících, které jsem zjistila pomocí dotazníku, a navrhnu možná zlepšení. Cílem práce je zhodnocení efektivity …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns on the intensity of the Integrated Public Transport System utilization in the South Moravian Region. Through the history of public transport, I depict the development of the integration in public transportation in the Czech Republic. Consequently, I compare transport specifications and tariffs of all kinds of transport. Further I analyze passengers' requirements acquired …více
 

Klíčová slova

IDS Jihomoravský kraj doprava tarif
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stoklásková, Barbora. Efektivita využívání IDS v Jihomoravském kraji. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika